τιμή για mirror booth με photobooth props και δυο χειριστές, Το mirror photobooth είναι ένας καθρέπτης με κορνίζα