Ναί. Υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση των να καλύψει το κόστος των καυσίμων προς και από τον τόπο της εκδήλωσης σας.