1 ώρα για το απλό πακέτο 1,30 για το πακέτο + το Green Screen