Διαστάσεις 110 μήκος x 180 ύψος και θα χρειαστούμε περίπου 2 μέτρα από το τοίχο που θα το τοποθετήσουμε ή 2×3 μέτρα όταν έχουμε το Green Screen.