Το Photobooth είναι αυτόνομο, δηλαδή οι καλεσμένοι σας που δεν έχουν εμπειρία με τις νέες τεχνολογίες να μπορούν να το χειριστούν.Το iPhotobooth, σας παρέχει μια υπηρεσία και όχι μόνο ένα προϊόν… Με όλα τα προϊόντα μας, σας παρέχουμε μια μεγάλη υπηρεσία ποιότητας. Θα περιλαμβάνει έναν υπάλληλο που μένει δίπλα στο Photobooth και βοηθά όλους τους καλεσμένους σας με την τεχνολογία ώστε να τους καθοδηγήσει. Μαζί με την ενοικίαση Photobooth δεν έρχεται απλά κάποιος συνοδός ή τεχνικός αλλά θα σας στείλουμε έναν επαγγελματία φωτογράφο που θα συλλάβει κάθε εικόνα με μεγάλη ικανότητα και εμπειρία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε φωτογραφία φαίνεται φοβερή και μοναδική! Απολαύστε με  τους καλεσμένους σας μια εμπειρία πολυτελείας, αντί απλώς μια μέση τυπική φωτογραφία.