Ναί. Θα πρέπει να μας παρέχετε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια.