Όλες οι φωτογραφίες αποθηκεύονται. Μέσα σε επτά ημέρες από την εκδήλωσή σας αποστέλλουμε όλες τις φωτογραφίες απο την εκδήλωση μέσω digital copy στον άμεσα ενδιαφερόμενο με αποστολή  μέσω υπηρεσίας cloud. (όπως dropbox, google drive, etc)